Historie
.
Iselingen og Rosenfeldt samt Avnø og Snertinge sælges til brygger Jens Lind, der endnu samme år sælger Rosenfeldt for sig og Iselingen med Avnø og Snertinge til et konsortium af Københavnere, hvor af det ene medlem snart køber sine medejere ud.

Det var Just Michael Aagaard, der var urtekræmmer og konditor samt overformynder og direktør i Københavns Brandforsikring.
Han overlod Iselingen til sin søn Holger Halling Aagaard i året…

Holger Halling Aagaard  døde i en alder af 82 år og ifølge hans testamentariske bestemmelser gik Iselingen over til magister Martin Hammerich, der i året 1841 ægtede datteren Anna Mathea Aagaard.

I 1842 tiltrådte Martin Hammerich som bestyrer for Borgerdydskolen på Christianshavn.

Foregående side.Sidste side.....

.


Iselingen Gods - Iselingen 1 - 4760 Vordingborg - Tel. 5534 4444 - Fax 5534 4445