Landbruget
.

Landbruget omfatter et areal på ca. 275 ha, derudover er der tilforpagtet ca. 30 ha.

Hovedafgrøderne er roer, hvede, byg og græsfrø.

Dele af halmen anvendes som brændsel dels i offentlige varmeværker samt i godsets eget halmfyr. Godsets halmfyr står for opvarmningen af alle bygninger på godset og tørring af godsets afgrøder.

Godset råder i vid udstrækning over egen maskinpark, men for visse maskiners vedkommende er der samarbejde med andre ejendomme
.

.

.

.

.


Iselingen Gods - Iselingen 1 - 4760 Vordingborg - Tel. 5534 4444 - Fax 5534 4445