Skovbruget
.

Skovbruget omfatter et areal på ca. 145 ha. Arealet fordeler sig nogenlunde ligeligt med halvdelen løv og den anden halvdel nåletræ.

Pyntegrøntsproduktionen består årligt af ca. 30 tons primært nobelis og cryptomeria. Herudover produceres årligt 4-6.000 juletræer. Fra skoven sælges endvidere selvskoverbrænde, hvor folk selv kommer og laver deres brænde.

Er De interesseret i at købe produkter fra skoven, kontakt venligst:
ta@iselingen.dk .

.

Tryk på billederne for stor størrelse.

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

.


Iselingen Gods - Iselingen 1 - 4760 Vordingborg - Tel. 5534 4444 - Fax 5534 4445